Wettelijke regelingen

De plotselinge aandacht eind jaren zestig voor de psychische gevolgen van oorlog leidde niet alleen tot zorg voor het geestelijk welzijn van de slachtoffers. De overheid erkende ook dat ze de plicht had de getroffenen financieel te ondersteunen. Via een stelsel van oorlogswetten kregen steeds nieuwe groepen oorlogsgetroffenen erkenning. De uitkeringen waren voor de getroffenen niet alleen financieel van belang. Het was vooral ook een teken van maatschappelijke erkenning voor hun oorlogsverleden. Voor sommigen duurde het lang voor ze een dergelijke vorm van erkenning kregen, anderen zijn hier nog steeds mee bezig.

Psychotraumanet

Hinke Piersma, Bevochten recht. Politieke besluitvorming rond de wetten voor oorlogsslachtoffers (Amsterdam 2010).

Stichting 1940-1945

In 1973 trad de ‘Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945’ (WUV) in werking. In 1984 volgde de Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945 (WUBO). Stichting 1940-1945 voert deze wetten uit.

Psychotraumanet

F.A. Begeman, Erkenning en solidariteit? Een hermeneutische en een kritische visie op de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen (1995).

Historisch Nieuwsblad

Huub Wijfjes, ‘Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Besluitvorming Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen. Onder redactie van Conny Kristel’, Historisch Nieuwsblad 8/2002.