Transgenerationele doorwerking

In hoeverre dragen oorlogsgetroffenen hun trauma’s over op hun kinderen en kleinkinderen? Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de trauma’s van de eerste generatie door kunnen werken in volgende generaties. Traumatische ervaringen van ouders kunnen de wijze van opvoeden beïnvloeden, waardoor kinderen bijvoorbeeld opgroeien met een sterk gevoel van wantrouwen richting anderen of druk om te presteren. Ook worstelen sommige kinderen van oorlogsgetroffenen met vragen rondom de eigen identiteit, en het aangaan en onderhouden van persoonlijke relaties. Deze vragen en onzekerheden worden soms zelfs aan de derde generatie doorgegeven.

Psychotraumanet

M.H. Van IJzerdoorn, Overdracht van traumatische ervaringen op kinderen en kleinkinderen?, Icodo Info (2004:2).

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

Wanneer de oorlog eindigt, begint het leven met de herinneringen. Op deze website vertellen vijf kinderen van verzetsdeelnemers over het verzet van hun ouders, en de doorwerking van deze geschiedenis in hun eigen leven.

Volkskrant

Oscar van Gelderen, ‘Blijven doorvertellen. Waarom oorlogstrauma’s nooit eindigen’, De Volkskrant, 20 januari 2020.

2DOC

2DOC ‘Elke dag 4 mei’. Filmmaakster Natascha van Weezel kan in haar woonplaats Amsterdam geen stap zetten zonder aan de Tweede Wereldoorlog te denken.