Professionele organisaties

Nog altijd zijn er professionele organisaties die zich bezig houden met oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog en hun kinderen en nabestaanden. Bij deze organisaties kunnen mensen terecht voor hulpverlening, vragen rondom wettelijke regelingen of context-gebonden zorg. Hieronder worden enkele grote organisaties genoemd.

ARQ Centrum’45

Landelijk instituut voor diagnostiek en behandeling van psychotraumaklachten ten gevolge van oorlog, vervolging en geweld.

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

Ondersteunt getroffenen van oorlog en geweld met beleidsonderzoek, vorming van netwerken en verspreiding van kennis door publicaties en een gespecialiseerde bibliotheek.

De Basis

Biedt psychosociale hulpverlening en begeleiding voor oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog, veteranen en (ex)geüniformeerden.

JMW Joods welzijn

Welzijnsorganisatie voor iedereen in Nederland met een Joodse achtergrond.

Sinaï Centrum

Van oorsprong Joodse behandelinstelling met expertise op het gebied van psychotraumazorg.

Stichting 1940 – 1945

Ondersteunt verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burgerslachtoffers uit de jaren 1940-1945 en hun nabestaanden.

Stichting Pelita

Ondersteunt mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken.