Vrijwilligersorganisaties

Na de oorlog verenigden getroffenen zich in verschillende groepen, waarvan er nog altijd tientallen actief zijn. Voorbeelden hiervan zijn de verenigingen van getroffenen en nabestaanden van kampen in Europa en Azië, maar ook burgerslachtoffers en hun nabestaanden groeperen zich. Sommigen deden dat al snel na de oorlog, anderen richtten pas veel later een groep op, of zijn daar nog steeds mee bezig.

Het doel van deze groepen is onder andere om de nagedachtenis van een specifieke plek of groep levend te houden, waar mogelijk hulp en bijstand te bieden aan overlevenden en hun nabestaanden, en nieuwe generaties te informeren over het verleden. Verschillende vrijwilligersorganisaties hebben zich verenigd in het netwerk 1WO2. Hieronder vindt u een kleine selectie van getroffenenorganisaties die vandaag de dag nog steeds actief zijn. Een volledige lijst kunt u opvragen bij ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld.

Nederlands Auschwitz Comité

Vereniging die als doel heeft om de Holocaust te herdenken, en kennis van de Holocaust over te dragen.

Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers

Vereniging voor getroffenen, nabestaanden en vrienden van slachtoffers van kamp Natzweiler.

Stichting Vriendenkring Neuengamme

Vereniging voor getroffenen, nabestaanden en vrienden van slachtoffers van kamp Neuengamme.

Stichting Japanse Vrouwenkampen

Vereniging voor getroffenen, nabestaanden en vrienden van slachtoffers uit de Japanse vrouwenkampen (in Azië).

Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg

Vereniging die zich ervoor inzet om de herinneringen aan en het verhaal van de spoorwegwerkers in Azië levend te houden.

Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945

Vereniging voor iedereen van wie (groot)ouders in de Tweede Wereldoorlog deelnamen aan het verzet.

Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië

Stichting ter bevordering van de dialoog tussen Nederlanders, Japanners, en Indonesiërs, gedurende de Tweede Wereldoorlog vijanden, om te komen tot verzoening.

Stichting werkgroep Herkenning

Vereniging die hulp biedt aan kinderen, kleinkinderen en familieleden van personen die in de jaren 1940-1945 aan de zijde van de bezetter stonden, dan wel de bezetter waren.

1WO2

1WO2 is een netwerk waar vrijwilligersorganisaties zich bij aan kunnen sluiten, met als doel informatie uit te wisselen en ervaringen te delen.