Verwerken

Na de bevrijding worden voor diverse groepen oorlogsgetroffenen hulporganisaties opgericht. Zij ondersteunen de slachtoffers van de oorlog in hun verwerkingsproces.

Ook organisaties voor naoorlogse generaties worden opgericht. Al deze organisaties zijn zeer belangrijk bij de verwerking van het oorlogsverleden.

Oorlogsgetroffenen

Oorlogservaringen kunnen zo intens zijn, dat de gevolgen ook van invloed zijn op generaties die na de oorlog geboren zijn. Ook voor deze naoorlogse generaties zijn daarom belangenverenigingen opgericht.

Naoorlogse generaties

Oorlogsgetroffenen zijn mensen die door toedoen van oorlogshandelingen materieel of immaterieel geschaad zijn. Oorlogservaringen kunnen zo heftig zijn, dat mensen er een trauma aan overhouden en hierdoor professionele hulp nodig hebben.