Leven met oorlog

De Tweede Wereldoorlog is lang geleden beëindigd, maar de effecten ervan zijn nog steeds merkbaar in het leven van veel mensen. Dit geldt zowel voor de directbetrokkenen – slachtoffers, omstanders en daders – als voor hun partners, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden.

Een aantal van deze mensen zet zich actief in om het verhaal van de oorlog onder de aandacht te brengen, enerzijds om de herinnering levend te houden, anderzijds in de hoop dat volgende generaties van de geschiedenis leren. Deze mensen geven een stem aan getroffenen over de hele breedte van het spectrum.

Oorlogsgetroffenen

Oorlogservaringen kunnen zo intens zijn, dat de gevolgen ook van invloed zijn op generaties die na de oorlog geboren zijn. Ook voor deze naoorlogse generaties zijn daarom belangenverenigingen opgericht.

Naoorlogse generaties

Oorlogsgetroffenen zijn mensen die door toedoen van oorlogshandelingen materieel of immaterieel geschaad zijn. Oorlogservaringen kunnen zo heftig zijn, dat mensen er een trauma aan overhouden en hierdoor professionele hulp nodig hebben.