Naoorlogse generaties

Oorlogsgetroffenen zijn mensen die door toedoen van oorlogshandelingen materieel of immaterieel geschaad zijn. Oorlogservaringen kunnen zo heftig zijn, dat mensen er een trauma aan overhouden en hierdoor professionele hulp nodig hebben.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden]

Oproep tot een donatie voor het werk van de Stichting Friesland 1940-1945, hulp aan nabestaanden van verzetsslachtoffers in de provincie Friesland.

[University of Amsterdam; Stichting Sobibor, Getuigenverhalen]

Late gevolgen van Sobibor. Interviews met nabestaanden en overlevenden.

[Oorlogsgravenstichting]

Tijdens de Japanse bezetting laten vader en moeder en opa en oma Suverkropp het leven. (Klein)dochter Connie is dan dertien. Zij vertelt haar verhaal.

Joodse Naoorlogse generatie

Website met informatie over deze joodse belangenvereniging.

St. Belangenbehartiging Indische Naoorlogse Generatie

Website met informatie over deze Indische belangenvereniging.

De Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945

Vereniging voor kinderen van ouders die in de Tweede Wereldoorlog deelnamen aan het verzet.