Oorlogsgetroffenen

Oorlogservaringen kunnen zo intens zijn, dat de gevolgen ook van invloed zijn op generaties die na de oorlog geboren zijn. Ook voor deze naoorlogse generaties zijn daarom belangenverenigingen opgericht.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Willy Lindwer, AVA Productions BV, Thematische collectie: Kamp van Hoop en Wanhoop, Getuigen van Westerbork]

Interviews met overlevenden van Kamp Westerbork die een belangrijke en prominente rol in het kamp speelden.

[Meertens Instituut, Getuigenverhalen]

Interviews met boerinnen en boerendochters die vertellen over de verwoestingen tijdens de oorlog, het alledaagse leven in noodwoningen en de wederopbouw.

[Niod]

Voor inlichtingen, adviezen en bijstand wenden oorlogsslachtoffers zich tot het Adviesbureau Nederlands Volksherstel.

Nationaal Comité 4 en 5 mei – Getuigenverhalen

Website met getuigenverhalen.

Cogis – Kenniscentrum Vervolging, Oorlog en Geweld

Breed aanbod voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers die werken met oorlogs- en geweldsgetroffenen.

Sinaï Centrum

Joodse instelling gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma ten gevolge van oorlog, geweld en verlies.

Stichting 1940–1945

Belangenvereniging die diverse handvaten biedt voor oorlogsgetroffenen.

Stichting Centrum ‘45

Landelijk instituut voor diagnostiek en behandeling van psychotraumaklachten ten gevolge van vervolging, oorlog en geweld.

Stichting Pelita

Steun voor Indonesiërs en Molukkers die door oorlogs- en geweldservaringen problemen hebben in hun functioneren.