Indonesië/Nederlands-Indië

Rond 1900 is de samenleving van de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) aan het veranderen. De drang onder de Indonesische bevolking om zelfbeschikking, zelfstandigheid en gelijke rechten uiten zich in een groeiend Indonesisch nationalisme. De agressieve politiek van Duitsland zorgt tevens voor onrust in de kolonie omdat Duitsland bondgenoot is van Japan.

Japan treed in de jaren dertig al agressief op tijdens de oorlog in China. Het Japans streven naar groot Aziatisch rijk vormt een bedreiging voor zowel de Nederlandse koloniale macht als de Indonesische bevolking. Als Duitsland Nederland binnenvalt op 10 mei 1940, interneren de autoriteiten in Nederlands-Indië diegenen die als staatsvijandelijk worden beschouwd: Duitse mannen ouder dan 17 jaar.

Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) bereidt zich bovendien voor op een mogelijke aanval van Japan. Burgers gaan taken als stads- en landwachten verrichten. Pas in augustus 1945 capituleert Japan. Nog in diezelfde maand roept Indonesië echter de onafhankelijkheid uit. Na de daarop volgende gewelddadige ‘Bersiap’-periode slaan Nederlandse troepen hard terug in ‘politionele acties’. Onder internationale druk trekken de Nederlandse troepen zich terug uit deze dekolonisatieoorlog. Veel inwoners van Nederlands-Indië trekken naar Nederland. Vandaag de dag kent Nederland dan ook een nog zeer actieve Indische gemeenschap.

Indonesië

Terwijl Indonesië trots de 71e verjaardag van de onafhankelijkheid viert, is de Nederlandse oorlog in Indonesië in een onthullend nieuw daglicht geplaatst.

Bersiap-periode

Op 15 augustus 1945 capituleert Japan en komt er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Dat betekent echter geen einde aan de vijandelijkheden in de Indische archipel. Op 17 augustus 1945 wordt in de hoofdstad Jakarta...

Indonesië onafhankelijk

Na het uitroepen van de republiek Indonesië op 17 augustus 1945 en de Bersiap-periode volgt een periode waarin onderhandelingen, onrust en gewelddadige strijd elkaar afwisselden. Nederland neemt de wapens op tegen de republiek Indonesië in...

Indische gemeenschap

Na het beëindigen van het conflict rond Nieuw-Guinea/West Papua worden de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië voorzichtig hersteld. De val van Soekarno en zijn opvolging door Soeharto in 1965 maakt een verdere verbetering in de...

Nieuw-Guinea

Bij de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië houdt Nederland vast aan Nieuw-Guinea. Maar ook Indonesië maakt aanspraak op dit gebied. De bevolking van West Papua zelf wenst echter onafhankelijk te worden van zowel Nederland als Indonesië. De...