Bersiap-periode

Op 15 augustus 1945 capituleert Japan en komt er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Dat betekent echter geen einde aan de vijandelijkheden in de Indische archipel.

Op 17 augustus 1945 wordt in de hoofdstad Jakarta door Soekarno en Hatta, de nationalistische leiders, de republiek Indonesië uitgeroepen. Maar de nieuwe republiek wordt niet door Nederland erkend. De koloniale autoriteiten proberen hun macht te herstellen, maar de komst van geallieerden en Nederlanders laat op zich wachten. Indonesische strijdgroepen die voortkomen uit jeugdbewegingen (pemoeda’s) proberen er – desnoods met geweld – voor te zorgen dat Indonesiërs de leiding van de Japanners kunnen overnemen. De bloedige Bersiap-periode (Bersiap is Indonesisch voor ‘wees paraat’) duurt tot het voorjaar van 1946.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Tropenmuseum, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, via Wikimedia Commons]

Javaanse Revolutionairen strijden voor onafhankelijkheid. Ze zijn voor het merendeel bewapend met bamboesperen de enkele geweren zijn afkomstig van Japanners.

[Niod]

Tekst tegen verschillende volken (Engelsen, Nederlanders, Maleis-taligen en Indonesiers) om niet te vechten tegen de onafhankelijkheid van Indonesië.

[Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde ]

Nadat hij de bevrijding van Nederland had meegemaakt vertrok de geïnterviewde terug richting Indonesië. Vanuit Australië werd hij ingezet als transportvlieger en maakte de oorlog in voormalig Nederlands-Indië van een afstand mee.

NPS De Oorlog - Bersiap en revolutie na de capitulatie

Artikelen en video's over de Bersiap-periode.

Afscheid van Indië - Bersiap-periode

Kort artikel van het Nationaal Archief, met verwijzingen naar literatuur en archieven.

Geschiedenis24 - Bersiap: opstand en gezagloosheid

Radio-uitzending van OVT over de Bersiap-opstand.

Historisch nieuwsblad - Het geweld van de Bersiap

Artikel over de Bersiap-periode.

NIOD - Indische Kamparchieven

Op deze website wordt informatie gegeven over de kampen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Daarnaast is er informtie over de archieven van veel kampen te verkrijgen.

Bersiapkampen

Gegevens over de 'Bersiapkampen' waar veel Nederlanders na de capitulatie van Japan gevangen zaten.