Indische gemeenschap

Na het beëindigen van het conflict rond Nieuw-Guinea/West Papua worden de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië voorzichtig hersteld.

De val van Soekarno en zijn opvolging door Soeharto in 1965 maakt een verdere verbetering in de contacten mogelijk. Repatrianten en migranten weten in Nederland uiteindelijk een plek op de arbeidsmarkt te vinden. De kwestie van vergoeding van oorlogsschade en het niet uitbetalen van salarissen van Indische Nederlanders blijft in Nederland een belangrijk strijdpunt. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw wordt de Indische achtergrond van repatrianten en migranten steeds belangrijker. Er worden diverse (zelf-)organisaties opgericht die blijk geven van een toenemend zelfbewustzijn van zowel de eerste, tweede als derde generatie Indische Nederlanders.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Oogland Filmproducties, Getuigenverhalen]

Interviews met gerepatrieerde vrouwen van Molukse KNIL-militairen.

[Het Nationaal Archief, Publiek Domein]

De Schattenberg (voormalig kamp Westerbork) waar veel Molukse families na hun aankomst in Nederland kwamen te wonen.

https://anderetijden.nl/aflevering/335/Zwarte-Sinterklaas

Tegenlicht: Zwarte Sinterklaas. Op 5 december 1957 werden Nederlanders verzocht Indonesië te verlaten.

Indië in oorlog - Indische gemeenschap

Website over de Indische gemeenschap in Nederland met foto's en uitleg over verschillende termen.

Geschiedenis24 - Indische Nederlanders in Nederland

Radio-uitzending van OVT over de geschiedenis van de Indische gemeenschap in Nederland.

Muma - Museum Maluku

Site van het voormalige museum met als doel het erfgoed van de Molukse gemeenschap in Nederland te verzamelen, te bewaren, te onderzoeken en te presenteren.

Pelita – Onze Plek

Een virtuele ontmoetingsplaats voor Indische en Molukse mensen in de hele wereld.

Cogis - Databank Indische DVD's

Deze database bevat beschrijvingen van ruim 600 filmfragmenten over Nederlands-Indie en Indonesië met een accent op oorlogservaringen. Sommige fragmenten zijn online te bekijken.

Pelitia – Indisch Plein

Een verzamelplaats van steeds meer verschillende Indische en Molukse organisaties bij elkaar.