Indonesië onafhankelijk

Na het uitroepen van de republiek Indonesië op 17 augustus 1945 en de Bersiap-periode volgt een periode waarin onderhandelingen, onrust en gewelddadige strijd elkaar afwisselden. Nederland neemt de wapens op tegen de republiek Indonesië in de zogenoemde eerste en tweede ‘politionele acties’ (juli-augustus 1947 en december 1948-januari 1949). De militaire acties in deze dekolonisatieoorlog gaan met excessief geweld gepaard. De volledige schaal hiervan is tot op heden nog niet bekend. De gewapende strijd leidt tot internationale druk op Nederland. Via een Rondetafelconferentie komen Nederland en Indonesië tot een soevereiniteitsoverdracht. Nederland erkent de onafhankelijkheid van Indonesië pas op 27 december 1949. Nederlands Nieuw-Guinea valt echter buiten deze overdracht.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Tram met leuzen voor een onafhankelijk Indonesië.

[Atlas van Stolk, foto: RVD]

Batavia, 17-8-45 Ir. Soekarno tijdens zijn radiorede t.g.v. de proclamatie van de Republiek Indonesië.

[Stichting ArtEsteem, Getuigen Verhalen]

Interview met Evy Sianturi-Poetiray, tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van Perhimpunan Indonesia. Zij was actief als koerierster voor illegale bladen en bood woonruimte aan onderduikers. Na de oorlog was zij een fervent pleidooibezorgster...

Afscheid van Indië - Politionele Acties

Kort artikel van het Nationaal Archief, met verwijzingen naar literatuur en archieven.

NIMH - Tijdbalk 1945-1949

Beschrijving van de militaire gebeurtenissen in Indonesië tussen 1945 en 1949.

Verzetsmuseum - Politionele acties en soevereiniteitsoverdracht

Kort artikel over de periode van de politionele acties.

Geschiedenis24 - Door soldatenogen

Aflevering van Andere Tijden met amateurfilmbeelden van de politionele acties.