Deling Duitsland

Na de geallieerde overwinning wordt Duitsland opgedeeld in vier bezettingszones. Amerika, Engeland en Frankrijk besturen elk een deel van West-Duitsland (de Bondsrepubliek Duitsland). Oost-Duitsland (de Duitse Democratische Republiek) valt onder het bestuur van de Sovjet Unie. Vanaf 24 juni 1948 sluit de Sovjet-Unie de weg-, trein- en binnenvaartverbindingen tussen West-Duitsland en West-Berlijn af, als reactie op de invoering van de D-mark in West-Berlijn. Gedurende de blokkade is West-Berlijn alleen met het vliegtuig te bereiken. Het westen bevoorraadt West-Berlijn via een luchtbrug, tot op 12 mei 1949 de blokkade wordt opgeheven.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Besprekingen over de Amerikaansche bezettingszone in Duitsland, op de foto: Ambassadeur Robert Murphy, Gen. Joseph T. McNarney, bevelvoerend Generaal van de USFET, en Dr. Kerr Pollock, hoofd van het raadgevend bureau van de...

[Delpher/KB, publicatie: De Goede bron]

Artikel van 17-09-1944 schrijft over "De verdeeling van Duitsland."

[Publiek Domein, via Wikimedia Commons]

5 Reichsmarkbiljet van 1942, postzegel toegevoegd in juni 1948 (uit de Sovjet bezettingszone).

Scholieren.samenvatting.com – Duitsland en Europa

Stofomschrijving van CSE geschiedenis HAVO/ VWO ‘Duitsland en Europa, 1945-2000’. Met de opdeling van Duitsland.

Your Archives – British and Russian zones of occupation…

Documenten en kaarten met betrekking tot de verdeling van Duitsland onder de geallieerden.

Duits.de – De Duitse deling

De geschiedenis van Duitsland en de Duitse deling van 1945 tot 1961.

Duitslandweb – 1945-1949

De geschiedenis van Duitsland tussen 1945 en 1949. In het menu aan de linkerkant zijn er meer achtergrondartikelen te vinden.

Centre of Military History – The U.S. army in the…

De geschiedenis van het Amerikaanse leger tijdens de bezetting van Duitsland van 1944 tot 1946.