Marshallhulp

De Marshallhulp heeft een belangrijk aandeel in de Nederlandse wederopbouw. Dit omvangrijk materiele hulpplan treedt drie jaar na de Tweede Wereldoorlog in werking. Het is een initiatief van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall en is gericht op de economische wederopbouw van de door de oorlog getroffen landen in Europa. Dit heeft naast het stimuleren van de wederopbouw ook als doel een buffer te vormen tegen de verspreiding van het communisme vanuit Oost-Europa. Tevens bevordert het ‘Marshallplan’de internationale handel.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Affiche over het Marshall-Plan.

[Publiek Domein, via Wikimedia Commons]

Eerste pagina van het Marshall Plan.

[Publiek Domein, via Wikimedia Commons]

Affiche van het Marshall Plan.

https://www.scholieren.com/verslag/scriptie-geschiedenis-marshallplan

Werkstukinformatie voor scholieren over het Marshallplan. Geschikt voor 5 VWO.

BBC – The Wasting of Britain's Marshall Aid

Uitgebreid artikel over de Marshall hulp in Groot-Britannië.

NRC – De Marshallhulp

Webdossier over de Marshallhulp