Berlijnse luchtbrug

Vanaf 24 juni 1948 sluit de Sovjet-Unie de weg-, trein- en binnenvaartverbindingen tussen West-Duitsland en West-Berlijn af, als reactie op de invoering van de D-mark in West-Berlijn. Gedurende de blokkade is West-Berlijn alleen met het vliegtuig te bereiken. Het westen bevoorraadt West-Berlijn via een luchtbrug, tot op 12 mei 1949 de blokkade wordt opgeheven.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Publiek Domein, foto: U.S. Department of Agriculture]

Berlijnse kinderen spelen het spel Luftbucks (luchtbrug) in 1948.

[Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden]

Het Luchtbrugmonument te Berlijn tijdens de kanslegging.

[Publiek Domein, via Wikimedia Commons]

Filmfragmenten van de luchtbrug naar Berlijn.

American Experience – The Berlin Airlift

Webdossier over de Berlijnse Luchtbrug

Berlin Airlift Veterans Association

Pagina over de luchtbrug en de veteranen die hieraan meegewerkt hebben.

Postzegel blog – De Berlijnse luchtbrug 1948-1949

Aan de hand van postzegels wordt de geschiedenis van de Duitse luchtbrug verteld.

Truman Library – The Berlin Airlift

Webdossier met veel documenten over de Berlijnse Luchtbrug