Duits bestuur

Nederland komt na de capitulatie niet onder een militair, maar een burgerlijk Duits bestuur te staan. De Oostenrijker Arthur Seyss-Inquart wordt aangesteld als Rijkscommissaris. Als Rijkscommissaris van Nederland neemt hij alle bevoegdheden van staatshoofd, ministerraad en parlement over. Onder hem staan vier commissarissen-generaal. Zij hebben contact met de Nederlandse ministeries. De Nederlandse ambtenaren blijven op hun plaats, maar kunnen nergens meer invloed op uitoefenen. Dat is voorbehouden aan de bezetter.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Oproep aan de bevolking van Nederland. Het door de Duitsche troepen bezette Nederlandsche gebied wordt onder het Duitsche Militair-Bestuur geplaatst.

[Niod]

Seyss-Inquart spreekt op een NSB-bijeenkomst.

[Atlas van Stolk, tekening: Leo Jordaan, publicatie: Nachtmerrie over Nederland]

Kariktuur van Seyss-Inquart en Mussert.

STIWOT – Verhoor Arthur Seyss-Inquart

Transcriptie van het verhoor van Arthur Seyss-Inquart (Rijkscommissaris van Nederland) op 6 juni 1946 in het tribunaal in Neurenberg. Met informatie over het bestuur van Nederland tijdens de bezetting.

Verzetsmuseum Amsterdam – Bestuur

Enkele opmerkingen over het bestuur en de veranderingen daarin tijdens de bezetting.

Verzetsmuseum Amsterdam – Nazi-bestuur

Uitgebreider artikel over het bestuur van de Nazi’s in Duitsland. Met aandacht voor het politieapparaat en de burgermeesters.

Jewish Virtual Library – Seyss-Inquart

Biografie van Arthur Seyss-Inquart met aandacht voor zijn gehele politieke carrière. Er wordt veel geciteerd uit documenten van zijn hand.

NRC Handelsblad – Seyss-Inquart: een keurige man

Bespreking van de biografie van Arthur Seyss-Inquart met veel aandacht voor historische details en het persoonlijke leven van Seyss-Inquart zelf.

Nederlands Auschwitz Comité – Langzaam maar zeker

Overzicht van de veranderingen in de Nederlandse staatsstructuur tijdens de bezetting. Met handig schema waarin de vergelijking tussen het Nederlandse en Duitse bestuursapparaat wordt gegeven.