Nederlandse Arbeidsdienst

De Nederlandse Arbeidsdienst heeft als doel het Nederlandse volk op te voeden in het Nationaalsocialistische gedachtegoed. Voorloper van de Arbeidsdienst is de Opbouwdienst, waar Nederlandse soldaten dienst in moeten nemen. In 1941 krijgt elke man een oproep om in dienst te gaan. Eerst vrijwillig, maar dat leverde weinig tot geen reacties op. Hierna wordt deelname verplicht en duiken veel mannen onder. Het werk waarvoor ze worden opgeroepen bestaat voornamelijk uit landbouwwerkzaamheden en ontginningen

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Affiche ter promotie van de Nederlandse Arbeidsdienst.

[Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, Getuigen Verhalen]

Oral history-interview met een vrouw (geboren rond 1925 in een middenklassegezin), waarvan de vader lid was van de NSB. Zelf werd ze in 1944 lid van de NSB. Tijdens de oorlog werkte ze...

[Niod]

De Nederlandse Arbeidsdienst op het Museumplein in Amsterdam.

Nationaal Archief – Opbouwdienst, Arbeidsdienst

Informatie over de archiefstukken van de opbouwdienst, arbeidsdienst en de arbeidsinzet. Hoofdstuk uit de Oorlogsgids (PDF).

Leger 1939-1940 – Film Opbouwdienst

Filmpje over de Opbouwdienst met een verklarende tekst.

/Geschiedenis – De Nederlandse Arbeidsdienst 1940-1945

Korte uitleg in het programma OVT over de Nederlandse Arbeidsdienst.