Maatschappij

De Tweede Wereldoorlog heeft een ontwrichtende invloed op de Nederlandse samenleving. De burgerbevolking ondervindt de directe gevolgen van de strijd door het verval van de rechtsstaat, bombardementen, honger, uitputting, verzet en vervolging. Ook tijdens de bevrijdingsoperatie ontkomen de mensen niet aan de verschrikkingen. De oorlog duurt langer dan gedacht en een groot gedeelte van Nederland moet de Hongerwinter doorstaan.

Dolle Dinsdag

Op dinsdag 5 september 1944 zegt premier Gerbrandy in een radiotoespraak dat de geallieerden de Nederlandse grens hebben overschreden. Door dit later fout gebleken bericht komt Nederland in een bevrijdingsroes. Duitsers en collaborateurs raken in...

Hongerwinter

De Hongerwinter vindt plaats aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in de winter van 1944-1945. In deze strenge winter komen in het westen en noorden van Nederland 20.000 burgers om door de enorme schaarste...

Voedselhulp

Om de Nederlandse bevolking te helpen, droppen Britse en Amerikaanse bommenwerper in het kader van de operaties Manna en Chowhound in april en mei 1945 voedselpakketten boven Nederland. In tegenstelling tot wat veel mensen zeggen,...