Bijzondere rechtspleging

Na de bevrijding wordt de Bijzondere Rechtspleging ingesteld. Bijna 200.000 Nederlanders die ervan verdacht worden de bezetter te hebben geholpen, moeten naar kampen en gevangenissen. De speciaal opgerichte tribunalen en bijzondere gerechtshoven moeten bepalen welke straf zij krijgen. Uiteindelijk komen bijna 140.000 mensen na hun voorarrest vrij. 66.000 mensen worden veroordeeld.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Foto van mensen die een affiche lezen over zuiveringscommissies.

[Niod]

Affiche van de Waarheid, "Protesteert. 60.000 Bandieten worden op ons losgelaten. Maakt schoon schip."

[Niod]

N.S.B.-leden lopen terug naar de cellen.

Verre verwanten – Trage berechting van de collaboratie

Artikel met statistische gegevens over de berechting van NSB’ers en collaborateurs.

Tidinge – Archiefonderzoek als therapie

Artikel over onderzoek in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Door Jan H. Kompagnie, hoofd inlichtingen bij het Nationaal Archief.

Archieven.nl – Bijzondere Rechtspleging

Een verwijzing naar de collectie Bijzondere Rechtspleging die bij het NIOD onder bepaalde voorwaarden is in te zien.

Nationaal Archief – Bijzondere Rechtspleging

Informatie over het inzien van de 'oorlogsdossiers' van de Bijzondere Rechtspleging.