Capitulatie

Na het verwoestende bombardement op Rotterdam dreigen de Duitsers ook andere steden te bombarderen. Generaal Winkelman gaat daarom akkoord met de capitulatie. Vanaf 15 mei 1940 is Nederland officieel bezet door Duitsland. In de vijf dagen dat de Nederlandse en Duitse troepen tegen elkaar hebben gevochten zijn vele slachtoffers gevallen en is grote schade aangericht. In Zeeland duurt de strijd door de inzet van de Franse troepen nog tot 17 mei.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Nederlandse soldaten hebben na de capitulatie van het Nederlandse leger contact met de tegenstander. Een van hen presenteert een sigaar aan een Duitser.

[Niod]

Duits Affiche aan de Nederlandse bevolking over de capitulatie van het Nederlandse leger.

[Regionaal Archief Tilburg]

Toespraak door overste Leverland na de capitulatie tot een groep soldaten te Delft.

STIWOT – Nederland Capituleert

Uitgebreid verslag van de laatste gevechtsdag en de overgave van Nederland.

100 voorwerpen - Capitulatievlag

Informatie over de vlag die gebruikt is tijdens de capitulatie van het Nederlandse leger.

NPO focus - Waardoor verliest het Nederlandse leger in 1940

Uitgebreide informatie over het verlies van de Nederlandse leger in 1940. Met fragmenten uit NPS De Oorlog.

NIOD - Uit het archief: gevechtsverslag van de capitulatie van 14 mei 1940

Uit het NIOD archief: het gevechtsverslag van kapitein Louis Boesten van de capitulatie op 14 mei 1940.

Koninklijke Biobliotheek - Meidagen 1940

Uitgebreid overzicht over de geschiedsschrijving van de meidagen en de capitulatie.

Historiek - 14 mei 1940

Verslag van de laatste strijddag.