Koningshuis en regering

Koningin Wilhelmina en haar familie wijken op 13 mei 1940 samen met het kabinet De Geer uit naar Londen.

Wilhelmina ontpopt zich als een zeer voortvarende vorstin. Ze vervangt de volgens haar niet goed functionerende premier De Geer door Gerbrandy en zet zich bij de Britse premier Churchill in voor de Nederlandse belangen. Prinses Juliana en haar dochters vestigen zich in Canada. Prins Bernhard blijft in Londen en wordt later bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Atlas van Stolk, tekening: Leo Jordaan, publicatie: Nachtmerrie over Nederland]

Tekening over het vertrek van het Koningshuis uit Nederland. "De vijand had, door zijn snellen stoot naar het hart des lands, gepoogd zich van de hoogste overheden meester te maken - tevergeefs, het...

[Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, uitgever: Nederlands Informatiebureau New York]

Propagandistische compilatiefilm over het verloop van de Tweede Wereldoorlog buiten Nederland.

[Niod]

Affiche voor het Koningin Wilhelmina Fonds. "Help Holland. Give for Dutch war relief. The Queen Wilhelmina Fund, Inc. Member Agency, Nationaal War Fund."

Verzetsmuseum Amsterdam – Prins Bernhard

Dossier over Prins Bernhards hobby fotografie, zijn vlieglessen en vluchten en zijn militaire rol.

STIWOT – Prins Bernhard zur Lippe-Bisterfeld

Uitgebreide biografie van Prins Bernhard. Vooral over de prins in Londen en zijn rol als bevelhebber.

Parlement & politiek – Oorlogskabinetten

Over de kabinetten de Geer en Gerbrandy, met biografieën van ministers.