Koopvaardij

Bij het uitbreken van de oorlog is de Nederlandse koopvaardijvloot een van de grootste ter wereld. Deze schepen worden door de vaarplicht, ingezet voor de oorlogsvoering. Zo worden ze onder andere gebruikt bij de evacuatie van Duinkerke, de grote invasie van Noord-Afrika en de bevoorrading van de Verenigde Staten, Engeland, IJsland en Australië. Door het oorlogsgeweld wordt de Nederlandse handelsvloot uiteindelijk gehalveerd en vinden 3.400 Nederlandse opvarenden de dood.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Koopvaardijschip genaamd de 'Amstelstroom'. De Tower Bridge van Londen is in de achtergrond te zien.

[Niod]

Tekening die de bevrijding viert, "Het bang getij is afgeloopen. De wereld ligt weer voor ons open."

[Niod]

Het koopvaardijschip de SS Amstelstroom wordt vol geladen met tonnen vol voedsel.

Getuigenverhalen - Verplicht varen voor Koningin en Vaderland

Interviews met koopvaardijpersoneel tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nederlandse Koopvaardij – 1940-1946 Londen’s archief

Website met lijsten van alle koopvaardijschepen, het aantal overledenen en het lot van elk schip. Met veel foto’s.

Nationaal Comité 4 en 5 mei - De Verplichte Vaart

Digitale tentoonstelling over de Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog.