Anti-Japans verzet werd onder meer gepleegd door Nederlanders, Indo-Europeanen, Molukkers en andere Indonesiërs. Waar de ene groep opkwam voor Indonesische onafhankelijkheid en zowel tegen Japans als Nederlands bestuur was, hoopten pro-Nederlandse verzetslieden juist op een terugkeer van het Nederlandse koloniale gezag.

Kaart van Indisch Verzet

De Kaart van Indisch Verzet is een initiatief van het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Stichting Pelita. De kaart toont een impressie van verhalen van verzet gepleegd tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Tentoonstelling ‘Vechten voor vrijheid!’ in Museum Sophiahof

De tentoonstelling streeft naar een impressie van de verschillende gezichten van verzet tijdens WOII in Nederlands-Indië. Verschillende verzetsmensen en nazaten komen aan het woord. Zo worden verschillende kanten van verzet belicht.

Uit de Schaduw: Ooit gehoord van Indisch Verzet?

Artikel over de plek van het Indisch verzet in de Nederlandse collectieve herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.

Verzet in Nederlands-Indië, Verzetsmuseum

Korte toelichting van verschillende vormen van verzet in Nederlands-Indië.

Verzet in de kampen

Verzet in de kampen bestond onder andere uit humanitaire hulpverlening aan medegevangenen, werkweigering en sabotage van machines. Buiten de kampen werd guerrillastrijd...

Verzet buiten de kampen

Daarnaast bestond verzet tegen Japan uit het verzamelen van militair-strategische gegevens in voorbereiding op de verwachte komst van de geallieerden. Ook verspreidden...