Anti-Japans verzet werd onder meer gepleegd door Nederlanders, Indo-Europeanen, Molukkers en andere Indonesiërs. Waar de ene groep opkwam voor Indonesische onafhankelijkheid en zowel tegen Japans als Nederlands bestuur was, hoopten pro-Nederlandse verzetslieden juist op een terugkeer van het Nederlandse koloniale gezag.

Verzet in de kampen

Verzet in de kampen bestond onder andere uit humanitaire hulpverlening aan medegevangenen, werkweigering en sabotage van machines. Buiten de kampen werd guerrillastrijd...

Verzet buiten de kampen

Daarnaast bestond verzet tegen Japan uit het verzamelen van militair-strategische gegevens in voorbereiding op de verwachte komst van de geallieerden. Ook verspreidden...