Betrokken landen

De Tweede Wereldoorlog mag met recht een wereldoorlog genoemd worden. Bijna alle landen raken bij de oorlog betrokken. Landen die niet direct door de strijd worden getroffen, zijn toch betrokken door onder meer het leveren van militairen, voertuigen of grondstoffen. In Azië brengt Japan het met zijn expansiedrift bijna tot in Australië. Samen met Italië bezet het Duitsland van Hitler Europa van Noorwegen tot aan de Wolga in Rusland en tot aan Noord-Afrika. Op de wereldzeeën voeren onderzeeboten aanvallen uit en in de lucht worden vele gevechten uitgevochten. De wereld staat in brand en het duurt tot augustus 1945 voordat de strijd eindigt.

Geallieerden

Nadat Hitler in 1939 Polen binnenvalt, verklaren Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. Na de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1939 1941 sluiten de Verenigde Staten zich bij hen aan. De...

As-mogendheden

De tegenstanders van de geallieerden zijn de zogenoemde As-mogendheden. Duitsland, Italië en Japan zijn de bekendste, maar veel andere landen werken samen met deze drie. Het woord ‘as’ slaat op de diplomatieke as tussen Berlijn...

Bezette landen

In Europa bezet Duitsland Polen, Nederland, België, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, de Baltische staten, de Balkan en Griekenland. De regeringen van de eerste vier landen wijken uit naar Londen. Sommige inwoners van deze landen vechten vrijwillig...

Neutrale landen

Spanje en Portugal zijn fascistisch, maar neutraal en vormen daarom een toevluchtsoord voor Europese Joden. Ook Zweden en Zwitserland zijn neutraal. In Portugal is Salazar (1932-1968) aan de macht. Hij sympathiseert met Mussolini, maar staat...

Oostfront

Hoewel Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie ideologische vijanden zijn, sluiten ze in 1939 toch een verdrag. In dit Molotov-Ribbentroppact beloven de twee landen elkaar niet aan te vallen zodat Duitsland – anders dan in de Eerste...

Westfront

In het voorjaar van 1940 valt Duitsland het westen en noorden van Europa aan. Eerst wordt Scandinavië onder de voet gelopen en daarna volgen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. De nazi’s willen ook Engeland bezetten,...

Bevrijding West-Europa

Op D-Day begint de bevrijding van Europa. Honderdduizenden soldaten en duizenden schepen en vliegtuigen maken een begin aan de bevrijding van West-Europa. Na bijna een jaar vechten bereiken de geallieerden uiteindelijk Berlijn.

Zuid-Europa en Afrika

Hitler heeft weinig interesse in Afrika. Mussolini daarentegen droomt van een nieuw Romeins Rijk waarbij de Middellandse Zee een Italiaanse binnenzee zou worden. Italië valt Griekenland en Egypte (vanuit Libië) aan, maar in beide gevallen...

Oorlog ter zee en in de lucht

In de Tweede Wereldoorlog blijkt steeds meer dat overmacht in de lucht een beslissende factor is. Nadat de Luftwaffe de slag om Engeland verliest, valt de Duitse voorsprong in de lucht weg, wat grote gevolgen...

Azië

In juli 1941 besluit de Japanse regering om Zuidoost-Azië binnen de ‘groot-Aziatische welvaartsfeer’ te brengen. Het doel is vooral om zeggenschap te krijgen over de grondstoffenvoorraden in de Engelse en Nederlandse koloniën waaronder olie en...

Andere landen

Suriname en de Antillen zijn niet bezet, maar raken wel bij de Tweede Wereldoorlog betrokken. Britse, Nederlandse, Amerikaanse en Braziliaanse troepen bewaken de olieraffinaderijen op Aruba en Curaçao en de bauxietmijnen in Suriname. Deze grondstoffen...