Duitsland, Italië, Japan

Duitsland, Italië, Japan: De belangrijkste As-mogendheden zijn Duitsland, Italië en Japan. In mei 1940 sluiten Duitsland, Italië en Japan het driemogendhedenpact. Duitsland en Japan zijn al verenigd in het anti-komminternpact (het anti-communistisch verdrag). Japan bemoeit zich niet met het Europese front. Als de Italianen in 1943 het regime van Mussolini omverwerpen en zich aansluiten bij de geallieerden, komt het Duitse leger in Italië tegenover de geallieerden te staan.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Met de Atlantikwall, de keten van verdedigingswerken langs de westkust van Europa, wilde men een geallieerde invasie voorkomen en zou Duitsland niet, zoals in 1918, als verliezer uit de strijd komen.'

[Niod]

Ontwerp voor een affiche met een Japanse soldaat. De drie A’s stonden voor “Het licht van Azië is Japan, de beschermer van Azië is Japan, de leider van Azië is Japan.” Na...

[Niod]

Karikatuur van Hitler, Mussolini en Hirohito in vooroorlogse krant. 13 november 1937.

STIWOT – Japan, de politieke situatie tot 1941

Achtergrondartikel over Japan en de redenen waarom zij ten oorlog trokken.

Historiek.net – Het verbond van de Asmogendheden

Kort artikel over de asmogendheden met een lijst met landen.

USHMM – AXIS ALLIANCE IN WORLD WAR II

Uitgebreid achtergrondartikel over de asmogendheden tijdens de Tweede Wereldoorlog op de website van het United States Holocaust Memorial Museum.

KU Leuven - Asmogendheden

Uitgebreid artikel waarin zowel de grote als de kleine asmogendheden worden besproken.