Thailand en satelietstaten

Thailand en Japanse satellietstaten: Sinds de Japanse inval in Mantsjoerije is dat land een Japanse vazalstaat. Hetzelfde geldt voor Binnen-Mongolië, China en Frans Indo-China. Thailand is een zelfstandig land dat zich vrijwillig bij Japan aansluit. Het regime van de Thaise leider Phibun heeft fascistische elementen. Door bondgenoot van Japan te worden hoopt Phibun aan Frankrijk verloren gebieden terug te krijgen. In 1944 wordt hij echter afgezet. De nieuwe regering geeft de veroverde gebieden dan op, maar wil nog wel Japan te vriend houden.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

[Niod]

Japanse patrouille bij de grens van Mantsjoerije en Rusland winter 1939.

[Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden]

Japanse militairen brengen een stuk geschut in stelling. Deze opname is vermoedelijk in Mantsjoerije gemaakt.

[Niod]

De jeugd van Siam (Thailand) wordt gerecruteerd voor het nationale leger.

Australian Government – Return to the Thai-Burma Railway

Videofragment van twee veteranen die terugkeren naar de Birma spoorweg waar zij als krijgsgevangenen moesten werken.

CIA – Thailand’s Secret War

Artikel over de geheime diensten in Thailand ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

U.S. Library of Congress – World War II

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog van Thailand.