"Opmarsch van Italiaansche troepen na het overschrijden der Egyptische grens."

“Opmarsch van Italiaansche troepen na het overschrijden der Egyptische grens.”