Atlantikwall Museum Scheveningen

Omschrijving museum

Het Atlantikwall Museum Scheveningen heeft een tweetal bunkercomplexen in beheer; het Verteidigungsstab complex Badhuisweg en het Widerstandsnest 67 complex in Kijkduin. Beide complexen zijn zover mogelijk teruggebracht en ingericht naar de oorspronkelijke staat. In het complex Badhuisweg is een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog te zien.

Adres

Van Weede Van Dijkveldstraat 73
2582 KS
Den Haag

Openingstijden

Bezoekseizoen maart t/m oktober.

Locatie Badhuisweg is iedere zondag geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

Locatie Kijkduin is iedere 1e zondag van de maand geopend van 11.00-16.00 uur.

Daarnaast wordt geparticipeerd in verschillende initiatieven en zijn beide locaties bijvoorbeeld geopend tijdens de Nationale Bunkerdag, de Dag van de Architectuur enzovoort. Naast de reguliere openingstijden, is bezoek door groepen, onder voorwaarden, mogelijk.

Extra informatie

Gelet op de bouwkundige beperkingen van de bunkercomplexen worden bezoekers zoveel mogelijk rondgeleid.
atlantikwallmuseum.nl

Met de klas

In de maanden april-mei worden schoolbezoeken gefaciliteerd. De website bevat een separate mogelijkheid voor aanmelding hiertoe en worden onder condities gehonoreerd. Voor schoolbezoek geldt een aangepast tarief.