Herinneringscentrum Fort de Bilt

Omschrijving museum

Fort De Bilt was in de oorlogsjaren een fusillade­plaats, waar 140 verzetsstrijders werden doodgeschoten. Een indringend monument voor de ‘achterblijvers’ en naamstenen herinneren hier aan. In de bomvrije kazerne, de remises, in de voormalige schietbaan en op het buitenterrein is een historische wandelroute voor volwassenen en een interactieve tentoonstelling voor jongeren van 10-14 jaar ingericht over verzet, vooroordelen, het zondebokverschijnsel en vrede maken.

Adres

Biltsestraatweg 160
3573 PS Utrecht
T: 070-7570200

Openingstijden

Het fort is semi-openbaar wandelgebied. Toegankelijk op afspraak op werkdagen van ma t/m don tijdens kantooruren.

Extra informatie

Rondleidingen en schoolbezoek groep 7/8 en brugklassen uitsluitend op afspraak.

prodemos.nl/fortdebilt

Met de klas

Het Herinneringscentrum Fort De Bilt biedt een interactieve tentoonstelling over vooroordelen, diversiteit, pesten en het zondebok-verschijnsel. Deze tentoonstelling is speciaal ontworpen voor leerlingen van 10-14 jaar.

prodemos.nl