25 juli 2017

Aankondiging: Platform WO2 Jaarcongres 3 oktober 2017

Het jaar 2018 is door het Platform WO2 uitgeroepen tot Jaar van Verzet. Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog vormt nog altijd een bron van inspiratie. De verhalen van en over het verzet uit deze periode kunnen ons helpen reflecteren en leren omgaan met de vraagstukken van nu. Want waarom ging men in verzet? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Voor welke keuzes kwam men te staan? Wat kunnen wij daar nu nog van leren? Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen de stroom in opkomen voor de rechten van anderen? En wat betekent dit voor onze vrije, open, democratische rechtstaat? Deze historische en actuele vragen staan tijdens het Jaar van Verzet centraal.

Congres

Als start voor het Jaar van Verzet organiseren het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOD namens het Platform WO2 op dinsdag 3 oktober het Platform WO2 Jaarcongres. Medewerkers van musea, archieven, stichtingen, herinneringsplaatsen en andere instellingen die zich bezighouden met de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, worden uitgenodigd voor deze dag vol inspiratie. In de tweede helft van augustus ontvangen zij een officiële uitnodiging.

Platform

Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken.