11 juli 2017

vfonds krijgt veel aanvragen voor Jaar van Verzet

Bij het vfonds zijn tientallen subsidieaanvragen ingediend voor projecten in het kader van het Jaar van Verzet 2018. Het vfonds heeft in mei 2017 op verzoek van het platform WO2 een oproep gedaan voor bijzondere, vernieuwende initiatieven voor een breed, divers en jong publiek rond het thema verzet. Naar aanleiding van deze zogeheten ‘Call voor Verzet’ zijn tientallen aanvragen ingediend. De aanvragen worden de komende tijd zorgvuldig beoordeeld. Begin oktober maakt het vfonds bekend welke projectaanvragen gehonoreerd worden.

De verschillende partijen die samenwerken in het platform WO2 willen met het themajaar de Tweede Wereldoorlog steeds opnieuw en op nieuwe manieren onder de aandacht brengen. Zo organiseren het NIOD en het Nationaal Comité 4 en 5 mei komend jaar bijeenkomsten en congressen rond het thema verzet. Oorlogsmusea en herinneringscentra nemen deel met exposities en activiteiten. Dankzij het vfonds komt hier nu een scala aan bijzondere activiteiten bij.