01 april 1944

1 april-grap verzet

In de vroege morgen van de eerste april 1944 wordt dit illegale pamflet in veelvoud in de grote steden aangeplakt. Van de met veel ophef in de zomer van 1941 door de Duitsers gelanceerde propaganda actie ‘V = Victorie. Duitschland wint op alle fronten’ spreekt nog maar weinig overtuiging uit. De leus kan nog slechts als een ‘1 April – grap’ worden geïnterpreteerd, zo maakt het document duidelijk. De kansen van de Duitse troepen aan de fronten zijn intussen tot een minimum gereduceerd. Aan het Oostfront hebben de Russische troepen het heft in handen en vanuit Italië rukken Britse en Amerikaanse legers op. Het wachten blijft op een geallieerde invasie op de West-Europese kusten.