18 oktober 1944

Algemene volksbewapening ingesteld in Duitsland

Adolf Hitler geeft op 18 oktober 1944 het bevel tot algemene volksbewapening. De Sovjets staan aan Duitse grens en zijn Tsjecho-Slowakije binnengedrongen. Daarnaast heeft de Wehrmacht een tekort aan militairen. Kortom, alle Duitse mannen tussen de zestien en zestig moeten het land verdedigen. Hitler richt daarom voor deze groep een speciale militie op: de Volkssturm. In de praktijk betekent dit dat jongens onder de achttien, eerder afgekeurde mannen en veteranen een oproep in de brievenbus vinden. Dit bonte gezelschap krijgt weliswaar een korte opleiding, maar is wegens een tekort aan materiaal slecht bewapend en hebben geen uniform. Wie weigert, gaat naar een strafkamp of wordt geëxecuteerd. Na voltooiing van de opleiding gaan vele Volkssturmers naar het oostfront. Door gebrek aan training en slechte bewapening staat de militie meestal machteloos tegenover de Sovjets. Al weet de Volkssturm soms, zoals bij de slag om Berlijn, heftig verzet te leveren.