03 september 1940

Het Boerenfront en de Nationale Bond ‘Landbouw en Maatschappij’ fuseren

Op deze dag vindt de fusie plaatst tussen het Boerenfront van de NSB en de Nationale Bond ‘Landbouw en Maatschappij’ en ontstaat het Nederlandsch Agrarisch Front. de nationaalsocialisten willen dat de boer de erkenning krijgt die hij verdient; ‘als grondslag voor ons volk komt in de eerste plaats een gezonde boerenstand. De boer is de verbindingsschakel tussen volk en natuur.’ De leiding van Landbouw en Maatschappij voelt een sterke verwantschap met deze NSB denkbeelden. De andere landbouworganisaties gaan niet met het Front in zee.