28 oktober 1944

Bulgarije begint wapenstilstand met de Sovjet-Unie

Bulgarije tekent op 28 oktober 1944 een wapenstilstandsverdrag met de Sovjet-Unie. Hierdoor verliest Nazi-Duitsland een bondgenoot en vergroot de Sovjet-Unie zijn invloedssfeer in Oost-Europa. Koning Boris III reisde eind 1940 af naar Berlijn. Daar sprak de Bulgaarse koning met Hitler af dat Bulgarije zich zou aansluiten bij de asmogendheden. Het land verklaarde de oorlog aan meerdere Europese landen, maar niet aan de Sovjet-Unie. Zo weigerde Bulgarije het verzoek van Duitsland om militairen te sturen naar het Russische oostfront.. De macht van de communisten in het land wordt hierdoor groter. In 1946 zetten de communisten de koning af.