15 januari 1943

Bunkerdrama in Kamp Vught

Op 15 januari 1944, worden in Kamp Vught 74 vrouwen in één cel opgesloten: cel 115 ook wel ‘de bunker’ genoemd. Het is een represaille van de kampleiding omdat de vrouwen zich solidair verklaarden met de leidster van de barak die een verraadster, ook een gevangene, op haar nummer had gezet. De vrouwen in cel 115 raken in paniek. Veel vrouwen verliezen het bewustzijn door gebrek aan zuurstof. Zondagmorgen 16 januari gaat na 14 uur de deur van de cel open. Tien vrouwen hebben de nacht niet overleefd. Het bunkerdrama raakt al snel buiten het kamp bekend en wordt in allerlei verzetsbladen beschreven.