12 januari 1942

Charme-offensief bezetter

Zondag 12 januari 1942 staat in het teken van de ‘Grüne Polizei’. In een poging het imago op te vijzelen laat de Duitse politie in Nederland zich van zijn humane kant zien. Op verschillende plaatsen in het land worden gratis ‘eenpansmaaltijden’ voor kinderen uit arme gezinnen georganiseerd. Seyss-Inquart is aanwezig in Rotterdam.