06 juni 1944

D-Day

Via de radio-uitzendingen van de BBC verneemt de Nederlandse bevolking op 6 juni 1944 van de grote invasie van geallieerde troepen op de kusten van Normandië. ‘D-day’ is begonnen. Het nieuws brengt uiteraard grote opwinding teweeg. Behalve vreugde is er ook vrees dat Nederland spoedig strijdtoneel zal worden. Ondanks de waarschuwingen vanuit Londen tegen een te groot optimisme, slaat de illegale pers, zoals ‘Vrij Nederland’ in een speciale uitgave, direct al een euforische overwinningstoon aan. vallen onder de geallieerde strijdkrachten circa 10.000 slachtoffers (gesneuvelden, zwaar gewonden en vermisten), waarvan er bijna 4.500 zijn omgekomen. De Duitse verliezen op die dag worden geschat op tussen de 4.000 en 9.000 doden, gewonden en vermisten.