1944-10-23 Een convooi nadert de Philippijnse kust