22 juni 1941

Duitsland valt de Sovjetunie binnen

De Duitse inval in de Sovjetunie op 22 juni 1941 brengt een nieuw element in de oorlog; de strijd aan ‘Oostfront’. Nauwelijks een maand later, op 26 juli, vertrekt onder groot enthousiasme de eerste groep vrijwilligers naar het ‘Oosten’ vanaf het Haagse station Hollands Spoor. Op het perron krijgen alle 650 vertrekkenden in naam van rijkscommissaris Seyss-Inquart Hitlers boek ‘Mein Kampf’ uitgereikt. Vervolgens worden zij door familie en vrienden uitgezwaaid.