16 mei 1940

Eerste Duitse verordening

Op 16 mei 1940 verschijnt de eerste Duitse verordening op aanplakbiljetten en afgedrukt in de dagbladen. Velen beoordelen de toon als onverwacht redelijk. Nederland wordt direct na de capitulatie onder een Duits militair bestuur gesteld onder gezag van generaal Von Falkenhausen. Eind mei voerde Hitler een burgerlijk bestuur in met aan het hoofd Rijkscommissaris Seyss-Inquart.