18 februari 1943

Eerste verschijning illegaal blad Trouw

Op 18 februari 1943 verschijnt het eerste exemplaar van het illegale blad ‘Trouw’. In feite was het nummer twee. Het allereerste nummer verscheen onder de naam ‘Oranjebode’ enige weken eerder naar aanleiding van de geboorte van Prinses Margriet en was grotendeels gerealiseerd onder een andere redactie. De naam ‘Trouw’ was gekozen omdat de redactie trouw wilde zijn aan het geloof in God, trouw aan de waarheid, het vaderland, de Nederlandse regering en de koningin, trouw in het doen van haar plicht. ‘Trouw’ groeide uit tot een van de grootste en invloedrijkste ondergrondse bladen.