03 oktober 1944

Geallieerden beginnen inundatie Walcheren

Na de val van Antwerpen (4 september) moet het gebied rondom de strategisch belangrijke rivier de Schelde worden bevrijd. Om de druk op de Duitsers op te voeren besluiten de geallieerden begin oktober 1944 om het Zeeuwse eiland Walcheren onder water te zetten. De bombardementen beginnen op 3 oktober bij Westkappele. Hierbij vallen burgerdoden. De inwoners waren wel gewaarschuwd door de geallieerden, maar konden uit de op 2 oktober rondgestrooide waarschuwingspamfletten niet opmaken dat de geallieerden de zeedijken zouden gaan bombarderen. Daarnaast blijft het gewenste resultaat van de aanval ook uit. Er is een gat geslagen, maar Walcheren stond nog niet onder water. Er volgen bombardementen bij Fort Rammekens en Vlissingen. Op 11 oktober slaan de geallieerden een gat in de dijk in buurt van Veere. Vier dagen later staat Walcheren, met uitzondering van de hoger gelegen delen, onder water. De inundatie is voor de bewoners van het eiland rampzalig. Er vallen bij de bombardementen doden en na de overstroming moesten de Zeeuwen hun bezettingen achterlaten en snel naar de hoger gelegen dorpen en delen van de stad Middelburg vluchten.