28 juli 1942

Herenfietsen gevorderd in Amsterdam

Alle ‘heerenrijwielen’ in Amsterdam moeten op verzoek van de bezetter op 28 juli 1942 worden ingeleverd. Op weigering staan zware straffen. Een week eerder hebben in alle grote steden al razzia’s op fietsen plaatsgevonden. De vordering wekt veel verontwaardiging. Het illegale ‘Het Parool’ schrijft : ‘Nog nauwelijks eenige andere daad der bezetters heeft een zoo wilde woede, een zoo groote verbittering veroorzaakt als deze massale rijwieldiefstal. Dit heeft natuurlijk grootendeels een zuiver nationalistische grondslag, maar toch is het vooral het idee, dat de fietsen door onze verdrukkers gebruikt zullen worden, die ons volk met haat vervulde.’