03 juli 1944

Internationale monetaire conventie in Bretton Woods

In de eerste weken van juli 1944 komen de afgevaardigden van 44 landen bijeen in de Amerikaanse plaats Bretton Woods voor een internationale monetaire conferentie. Tijdens deze conferentie praten de vertegenwoordigers over de inrichting van de internationale economie na de Tweede Wereldoorlog. Aanwezig waren onder andere de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt en de Britse econoom John Maynard Keynes. Het resultaat van de conferentie is een financieel-economisch akkoord. Dit akkoord omvat de invoering van een stelsel van vaste wisselkoersen ten opzichte van de dollar en een koppeling van die munt aan de waarde van goud. De dollar wordt hierdoor de belangrijkste munt ter wereld. Het akkoord voorziet ook in de oprichting van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de oprichting van de Wereldbank.