01 september 1941

Joodse kinderen geweerd uit openbaar onderwijs

Op 1 september 1941 is de bepaling van kracht dat joodse kinderen niet langer meer openbare en bijzonder scholen mogen bezoeken en dat zij naar aparte scholen met uitsluitend joodse kinderen moeten. Voor Joodse leerkrachten geldt eveneens dat zij alleen nog maar aangesteld mogen worden op ‘joodse’ scholen.