04 september 1940

Kabinet Gerbrandy benoemd

Op 4 september 1940 wordt bij Koninklijk Besluit het eerste kabinet Gebrandy benoemd. Het Londense ‘Vrij Nederland’ plaatste deze cartoon ‘van ‘Vicky’ van de nieuwe premier. Voorganger De Geer, die in de meidagen van 1940 met zijn kabinet was uitweken naar Londen, bleek in het geheel niet opgewassen tegen de nieuwe situatie. Daarbij riep zijn defaitistische houding zoveel weerstand op, dat koningin Wilhelmina hem wel moest ontslaan. De standvastige prof. mr. P.S. Gerbrandy was uit geheel andere hout gesneden. De minister van Justitie die nu ook premier werd, zou de gehele oorlog aan de Nederlandse regering leiding blijven geven en alom respect weten af te dwingen, niet in de laatste plaats bij Koningin Wilhelmina en zijn Britse collega Churchill.