28 augustus 1943

Kustgebied tot verboden gebied verklaard

Als in de loop van 1943 duidelijk wordt dat de kansen aan het Oostfront voor de Duitsers keren, wordt steeds meer rekening gehouden met een mogelijke geallieerde aanval op de westkust van bezet Europa. De Duitse legerleiding versterkt de verdedigingslinie, bekend als de Atlantikwal langs de Europese kusten. Behalve bunkers en andere bouwwerken worden op het strand ook versperringen opgeworpen. Op 28 augustus 1943 maken de bezettingsautoriteiten bekend dat het Kustgebied bij Den Helder, IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland tot verboden gebied is verklaard.