10 januari 1944

Nationaal Steunfonds gesteund door kabinet in ballingschap

Binnen de illegaliteit houdt een speciale organisatie, het Nationaal Steunfonds (NSF) zich bezig met de financiering van het verzet. Het NSF is door de regering in Londen gemachtigd bepaalde uitgaven te doen. Op 10 januari 1944 ontvangt het de machtiging om dertig miljoen gulden te mogen besteden, ondertekend door minister-president Gerbrandy. Het document is verkleind tot een microfiche en door een geheim agent vanuit Londen bezet gebied binnengebracht.