08 juni 1940

De Nationale Jeugdstorm wordt heropgericht

Op 8 juni 1940 wordt de Nationale Jeugdstorm heropgericht. In 1936 was de jeugdorganisatie van de NSB door de Hoge Raad onwettig verklaard en omgezet in een ‘democratische’ vereniging. Tot 1940 werd de schijn opgehouden een niet-politieke groepering te zijn. Niettemin was duidelijk dat de ideeën grotendeels een afspiegeling van de NSB-ideologie was. De Jeugdstorm kon nu onverholen naar buiten treden en werd. Meer dan eens werd nu samenwerking met de Duitse ‘Hitlerjugend’ gezocht. Bijeenkomsten werden belegd en spoedig marcheerden de jeugdstormers weer door de straten