24 maart 1943

Nederlandse artsen in verzet tegen gedwongen aansluiting bij Nederlandse Artsenkamer

Nederlandse artsen moeten zich aansluiten bij de door de bezetter ingestelde Nederlandse Artsenkamer. Aangezet door de verzetsorganisatie van de artsen; Medisch Contact, verklaart op 24 maart 1943 een grote meerderheid van de Nederlandse artsen afstand te doen van hun bevoegdheid tot het uitoefenen van hun beroep. Demonstratief verwijderden de artsen de aanduiding ‘arts’ op hun naamborden. Op deze wijze hopen zij te ontkomen aan strafvervolging voor het niet lid zijn van de Artsenkamer. Nationaalsocialisten bekladden op hun beurt de gevels van de betreffende praktijkwoningen.